top of page

SOOJUSPILT 

 

Hoonete termograafiline analüüs ja õhulekke-testid / "Blower Door".

 

 

Telefon -

 

57570995

53855161

 

info@soojuspilt.ee

TERMOGRAAFIA

 

 

Hoonete sise ja välistermograafia soojuslekete leidmiseks ja hindamiseks 

ÕHULEKKE TEST 

 

 

Hoone õhulekkearvu leidmine ja lekete asukohtade tuvastamine. 

SOOJUSAUDIT

 

 

Hoone soojuskadude kaardistamine ja ettepanekud soojusbilansi parenduseks.

Eesmärk

Leida ja kätte näidata soojuskaod ning anda soovituse nnede ellimineerimiseks , vältimiseks või parandamiseks."

bottom of page